Główny organizator:45 PDH "Bór" im. Gen. Stanisława Sosabowskiego
  Komenda:
 • Komendant - pwd. Kornelia Sydor
 • Z-ca komendanta - phm. Klaudia Durowicz
 • Oboźny - pwd. Jakub Frontczak
  • Dodatkowo:
  • Główny programowiec: ćw. Tomasz Kowalczyk
  • Szef działu ds. współpracy: pwd. Jan Kolanowski
  • Szef działu promocji: pion. Ewelina Toboła
  • Szef działu logistyki: pwd. Sylwia Burdziuk
45 PDH Bór

Patronat honorowy


Ministerstwo Obrony Narodowej
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Wojewoda Wielkopolski

Partnerzy i sponsorzy


4 Żywioły
Zielony Poligon
Lasertag
Mała Armia
Ern
Copyright © 2008-2019 by Pielatowski. Wszystkie prawa zastrzeżone. 7943 wizyt.