Regulamin:


Regulamin w formacie PDF

PDF

HARMONOGRAM:


12.04 Piątek

20:00 – 21:30 – przyjazd uczestników

21:30 - odprawa Patrolowych

13.04 Sobota

7:30 - start długiej trasy

13:30 - obiad

15:00 - start krótkiej trasy

20:00 - konkurencje indywidualne

14.04 Niedziela

10:00 – apel kończący

Copyright © 2008-2019 by Pielatowski. Wszystkie prawa zastrzeżone. 7935 wizyt.